Tłumaczeniami zajmuję się zawodowo, dzięki czemu dysponuję czasem również w godzinach przedpołudniowych, co jest istotne w przypadku tłumaczeń ustnych, czy wymagających natychmiastowego wykonania. Świadczę usługi zarówno dla firm i instytucji, jak i klientów indywidualnych. Zapewniam wysoką jakość dostarczanych tłumaczeń. W razie wątpliwości w trakcie tłumaczenia specjalistycznego tekstu, konsultuję się ze specjalistą z danej dziedziny lub rodzimymi użytkownikami języka angielskiego.

Wykonuję tłumaczenia różnych dokumentów z wielu dziedzin, m.in.:

 • prawnicze – umowy, wyroki sądowe, akty notarialne, testamenty, zaświadczenia o niekaralności, apostille, pełnomocnictwa, itp.
 • finansowe – zeznania podatkowe, bilanse roczne, wyciągi bankowe, faktury, itp.
 • biznesowe – KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru NIP/REGON, sprawozdania z posiedzenia zarządu/rady nadzorczej/zgromadzeń wspólników, korespondencja handlowa, itp.
 • medyczne – wypisy ze szpitala, zaświadczenia i zwolnienia lekarskie, itp.
 • techniczne – certyfikaty zgodności, instrukcje obsługi, karty produktu, procesy technologiczne, itp.
 • szkolne – świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomów, certyfikaty językowe, zaświadczenia, indeksy wyższych uczelni, itp.
 • samochodowe – dowody rejestracyjne pojazdów, przebieg ubezpieczenia motoryzacyjnego, homologacja pojazdu, badanie techniczne pojazdu, dokumenty celne, prawo jazdy, itp.
 • dokumenty osobiste oraz wydane przez USC – dowód osobisty, paszport, akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, itp.
 • pracownicze – umowa o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, świadectwa pracy, referencje, odcinki wynagrodzeń, itp.
 • strony internetowe, foldery, broszury, ulotki, przewodniki turystyczne, itp.
 • korespondencja prywatna oraz rozmowy telefoniczne.

Zapewniam poufność dokumentów powierzonych do tłumaczenia.

Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych świadczę zazwyczaj w siedzibach firm, sądach, kancelariach notarialnych i adwokackich, bankach, urzędach oraz podczas ceremonii ślubnych.