„Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Irena Rosiak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Irena Rosiak” z siedzibą w Strzyżewicach (64 - 100), przy ul. Pilotów 13, NIP: 6971092717, REGON: 410237087. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych oraz bieżącej komunikacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne".